Sádrokartony Vítězslav Hemelík

Bytová jádra, půdní vestavby, příčky...

Naše činnost:

montáže sádrokartonových systémů KNAUF
certifikované protipožární systémy
půdní vestavby
minerální podhledy a příčky
tepelné a protihlukové izolace a parozábrany
izolace pro dřevostavby a nízkoenergetické domy

Jak probíhá spolupráce s námi?

  • Nejdříve nám sdělíte své požadavky a představy (telefonicky či písemně)
  • Následně spolu probereme otázky věci podrobněji. Požádáme Vás o technickou dokumentaci, je-li k dispozici. Máte-li vše v hlavě, vytvoříme společně soupis prací dle vašich požadavků a našich realizačních a technických možností.
  • Vypracujeme vám cenovou kalkulaci sjednaných prací, která bude vyjádřena v jednotkových cenách s celkovou konečnou cenou. Tato cena je pro nás závazná. Pokud se v průběhu realizace změní rozsah prací, tato cena bude odpovídat i této změně po oboustranné předchozí dohodě.
  • Bude-livám nabídka vyhovovat, sepíšeme s vámi objednávku a následně smlouvu na sjednané konkrétní práce, jejíž součástí je cenová kalkulace s uvedenou cenou, termíny zahájení a dokončení a samozřejmě platební podmínky.
  • Po dokončení díla sepíšeme zápis o předání díla a provedeme konečné vyúčtování. Předáme vám dokumentaci potřebnou pro kolaudační žízení, která souvisí s prováděnýmipracemi (prohlášení o shodě na použité materiály, osvědčení pro montáž SDK atd.). Nyní již můžete užívat vaše nové dílo podle vašich přání.
  • Nebude-li Vám naše nabídka vyhovovat, můžeme ji spolu prorat detailněji a případně navrhnout pro vás výhodnější alternativy.
  • Pokud se rozhodnete, že nemáte zájem s námi spolupracovat, poděkujeme si za dosavadní vzájemnou spolupráci a ničím si nejsme zavázáni. Cenová kalkulace je bezplatná.
  • V průběhu prací jsou samozřejmostí pravidelné konzultace a případné změny oproti původnímu záměru se snažíme řešit s maximální vstřícnostní k vám.

Poskytujeme záruční dobu 60 měsíců, avšak i po této době zůstáváte naším zákazníkem a následný servis je samozřejmostí.

© 2009 - Sádrokartony Vítězslav Hemelík || DESIGN BY SIDI - 2009

Valid html! Valid CSS!